realizacja Joanna Fuczko
Pracownia 201 to dla studentów miejsce otwarte, związane z odkrywaniem w sobie wyobraźni, kreatywności, pobudzaniem jej oraz rozwojem. Przestrzeń, w której studenci poznają niełatwy warsztat projektowania graficznego w różnych wymiarach: plakatu i ilustracji, projektowania wydawnictw i publikacji cyfrowych, animacji, identyfikacji. Zajęcia w niej prowadzone wymagają systematyczności, rzetelnej pracy i otwartej głowy. Prowadzący pracownię, dr Piotr Czech i mgr Joanna Fuczko, zachęcają studentów do własnych poszukiwań i eksplorowania niepowtarzalnej indywidualności. Realizacje tworzone w 201 to projekty odznaczające się nie tylko wysokim poziomem wykonania, ale również oryginalnym podejściem do rozwiązywania problemów projektowych. Studenci nie ograniczają się w swoich pracach tylko do technik cyfrowych. Często wykorzystują również swoje doświadczenia i umiejętności manualne w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa lub rysunku.
Pracownia 201 is an open place for students, related to discovering their imagination, creativity, stimulating it and developing it. A space where students learn about the difficult workshop of graphic design in various dimensions: posters and illustrations, designing publications and digital publications, animation, identification. Classes conducted there require regularity, diligent work and an open mind. The leaders of the studio, Dr. Piotr Czech and MA Joanna Fuczko, encourage students to search for their own and explore their unique individuality. The projects created in 201 are projects characterized not only by a high level of workmanship, but also by an original approach to solving design problems. Students do not limit themselves to digital techniques only. They also often use their experience and manual skills in the field of workshop graphics, painting or drawing.
e-mail contact: P.Czech@g.elearn.uz.zgora.pl / J.Fuczko@g.elearn.uz.zgora.pl