Pracownia Plakatu i Ilustracji, PWW, Projektowania Graficznego
I/II r. Sztuki Wizualne II st. mgr, II/III r. Grafika
Animacje powstałe w pracowni są rozszerzeniem i potrzebą uruchomienia projektowanej grafiki, ilustracji czasami plakatu. Studenci sięgają także po tą możliwość nadając jej indywidualny, niepowtarzalny charakter. Jest wiele pretekstów, by spróbować również zmierzyć się z tą niełatwą metodą. Efekty znajdują się poniżej. Zapraszamy!
Prezentowane prace: Izabela Plopa / II r. Grafika, Joanna Jagiełło / II r. Grafika, Zuzanna Leśniak II r. Architektura Wnętrz, Lidia Graczyk / II r. Grafika, Patrycja Pustelny II r. Grafika, Wren Płuciennik II r. Grafika, Urszula Sarnowska II r. Grafika, Alicja Łata / III r. Grafika, Krzysztof Owczarek / II r. Grafika, Adrianna Menażyk / I r. SW II st. mgr, Kinga Tamul / III r. Grafika, Adamczak Aleksandra / II r. SW,  Aneta Tamul / III r. Grafika, Konrad Chabraszewski / III r. Grafika, Agnieszka Piskorska / II r. SW

Izabela Plopa, Recharge /II r. Grafika

Joanna Jagiełło, Recharge /II r. Grafika

Zuzanna Leśniak, Recharge /II r. Architektura Wnętrz

Zuzanna Leśniak /II r. Architektura Wnętrz

Lidia Graczyk, Recharge /II r. Grafika

Patrycja Pustelny, Recharge /II r. Grafika

Wren Płuciennik, Recharge /II r. Grafika

Urszula Sarnowska, Recharge /II r. Grafika

Alicja Łata, Recharge /III r. Grafika

Krzysztof Owczarek, Recharge /II r. Grafika

Adrianna Menażyk, Recharge /II r. SW mgr

Kinga Tamul, Recharge /III r. Grafika

Aleksandra Adamczak, Recharge /II r. SW

Aneta Tamul, Recharge /III r. Grafika

Konrad Chabraszewski, Recharge /III r. Grafika

Agnieszka Piskorska, Recharge /II r. SW

Back to Top