Kamila Birecka I st. licencjat Grafika
FAJER ŚLĄSK - projekt identyfikacji wizualnej
FAJER ŚLĄSK - projekt identyfikacji wizualnej
     Celem mojej pracy było przygotowanie opracowania identyfikacji wizualnej do festiwalu, wykreowanego na potrzeby pracy dyplomowej, dotyczącego kultury śląskiej. Według mojego założenia, event miałby mieć charakter niestacjonarny, dzięki czemu, mógłby być organizowany w różnych częściach kraju, nie tylko na terenie Górnego Śląska. Ma to na celu przybliżenie bogatej kultury ślązaków, oraz zainteresowanie uczestników do zgłębiania wiedzy na temat Śląska, łącząc jednocześnie charakterystyczne dla tego obszaru wierzenia oraz zwyczaje z prostym i czytelnym opracowaniem graficznym.
     Wszystkie inspiracje zaczerpnięte są z kultury Śląskiej; barwnych strojów, gwary, potraw charakterystycznych dla danego regionu, zwyczajów, ale także z prac artystów głęboko związanych z tradycją polską lub tworzących prace w podobnym klimacie (Zofia Stryjeńska, Eugeniusz Gerlach, Witkacy, Władysław Ślewiński oraz Aleksandra Woldańska-Płocińska czy Ewa Kucharska). Na potrzeby dyplomu, stworzyłam więc paletę kolorów, z której korzystałam tworząc pracę dyplomową. Zależało mi, aby festiwal miał charakter rodzinny, gdyż, kiedy mówimy o kulturze Śląskiej, w pierwszej kolejności kojarzona jest głównie z przemysłem górniczym, masywna architektura, do której zaliczamy słynne mieszkania dla górników - tak zwane familioki oraz trudną do zrozumienia gwarą. Tworząc festiwal, chciałam odejść od tematu ciężkiej pracy i skupić się na cieple rodzinnym, radości oraz jakże barwnych zwyczajach. Jednocześnie, pragnęłam także uszanować nieodłączny element górnego śląska, jakim jest górnictwo.
     Tak też powstało logo, które łączy w sobie mundur górnika, oraz kobiecą sukienkę/fartuch, podkreślając tym samym, pozycję kobiet, które odpowiadają za tworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery na Śląsku. Jednocześnie chciałam, aby całość pozostała jak najbardziej syntetyczna, dlatego zastosowałam typografię bezszeryfową. Taka decyzja zapadła po analizie przestrzeni miejskiej Górnego Śląska, a w szczególności dzielnic mieszkaniowych, które charakteryzują się prostotą.
     Kolejne elementy, projektowałam również z zachowaniem oszczędności środków wyrazu. W tym celu, postanowiłam stworzyć serię ikon informujących nas, o charakterze danego stoiska. Umieściłam je więc na drogowskazach informujących uczestników imprezy, w jakim miejscu znajdują się kolejne sekcje, ustawione na festiwalu, np; w jaką stronę należy się udać, aby zakupić biżuterię, lub gdzie odbywa się zabawa taneczna. Chciałam, aby ikony, były jednocześnie uniwersalne, na przykład by można było je, także użyć jako oznaczenia na mapie, bądź umieszczając je na plakietkach dla obsługi festiwalu (obstawiających dane stoisko).
     Jednocześnie projektując ikony, postanowiłam stworzyć cztery najbardziej znane postaci z mitów śląskich, mianowicie Bebok, Heksa, Skarbek oraz Meluzyna. Chciałam, aby postacie te nie miały jednak negatywnego usposobienia, a były pozytywnymi duchami festiwalu. Dlatego też starałam się ująć również ich najprostsze formy. Jednocześnie, to właśnie te postacie mają znajdować się na różnego rodzaju gadżetach (torby, zakładki do książek lub smycze do kluczy) i mieć charakter "maskotek" festiwalu. 
     Powstał także główny plakat eventu, który stworzyłam przy użyciu grafiki wektorowej, aby zachować spójność z pozostałymi elementami identyfikacji wizualnej. Próbowałam ukazać "ruchomy" charakter festiwalu, gdyż, jak już wyżej wspominałam, moim założeniem było, aby odbywał się w różnych częściach Polski. Ale także temat, jakiego będzie dotyczyć (czyli oczywiście kultura Śląska). Dodatkowo podkreślając "mobilność" imprezy, stworzyłam kilka plakatów, w których (zależnie od miasta na terenie, którego miałby się odbywać event) zmienia się kolorystyka oraz elementy charakterystyczne dla danego miejsca. Tutaj, także użyłam fontu, którym posługuję się również w pozostałych elementach pracy dyplomowej. 
     Podsumowując, pracę dyplomową tworzyłam w celu zbudowania identyfikacji wizualnej dla imprezy tematycznej, uwzględniając jejwykorzystaniewłaśnie do tego rodzaju eventu, pragnęłam również aby miała ona charakter uniwersalny. To znaczy, że elementy zaprojektowane na potrzeby festiwalu, mogłyby być wykorzystane także przy projektowaniu np. książki, identyfikacji dla firmy zajmującej się dystrybucją gadżetów związanych z tematem śląska, a także przy różnorodnych projektach które czerpią z kultury śląskiej.
Back to Top