Anastasiya Shumuk - I st. licencjat EAwZSP
Projekty okładek do książek - magiczny realizm - cykl 7 prac, wydruki cyfrowe, okładki książek.
Agata Braciszewska - II st. magister sztuki EAwZSP
„małe - duże gesty" - Projekt kampanii społecznej.
- cykl ośmiu prac, grafika cyfrowa, wydruki, format  ~ 100/70 cm

Karolina Braciszewska-Federkiewicz - II st. magister sztuki EAwZSP
„Studio Graficzne" - Projekt identyfikacji wizualnej.
- cykl ośmiu prac, grafika cyfrowa, wydruki, format  ~ 100/100 cm

Anna Tubisz - Serba - II st. magister sztuki EAwZSP
W formacie 'e'... - Projekt kampanii społecznej nt. obecności Internetu 
w otaczającej rzeczywistości.
- cykl ośmiu prac, grafika cyfrowa, wydruki na folii, format  ~ 150/100 cm

Agata Bończak - II st. magister sztuki EAwZSP
In-presje zielonogórskie - cykl dziewięciu prac, grafika cyfrowa, fotografia, linoryt, 100/70 cm

Malwina Hryńczak - II st. magister sztuki EAwZSP
Wampiry - cykl dziewięciu prac, grafika cyfrowa, wydruk na płótnie, 100/70 cm
Haiku - cykl ośmiu prac, grafika cyfrowa, wydruk na płótnie, 70/50 cm

Marzena Gawrońska - II st. magister sztuki EAwZSP
Homo- televisiosus w krainie czarów - cykl dziewięciu prac, grafika cyfrowa, 100/70 cm
Paweł Guty - I st. licencjat EAwZSP
Moje Miasto. Seria cyfrowych wydruków wieloformatowych.
Izabela Jurewicz - I st. licencjat EAwZSP
Plakat filmowy - cykl 8 plakatów filmowych, grafika cyfrowa, 100/70 cm
Anastasiya Shumuk - I st. licencjat EAwZSP
Projekty okładek do książek - magiczny realizm - cykl 7 prac, wydruki cyfrowe, okładki książek.
Projekty okładek do książek - magiczny realizm...
Tematem mojej pracy licencjackiej są projekty okładek do książek, zrealizowane w oparciu o ilustracje. Wykonałam je łącząc różne techniki graficzne. W swoich pracach używałam skanowane odręczne szkice i rysunki. Następnie przetworzyłam je komputerowo by uzyskać ciekawy efekt łączenia odręcznych rysunków z grafiką komputerową, które stały się okładkami. Główną inspiracją dla mnie były opowiadania wybranych autorów: Gabriel Garcia Marquez, Edgar Poe, Thomas Owen, Robert Sheckley. Od dawna fascynuje mnie literatura, a szczególnie nurt magicznego realizmu co zdecydowało o realizacji tego tematu.
Interesujący mnie magiczny realizm w literaturze definiuje się jako próbę łączenia między sobą: świata zewnętrznego z wewnętrznym światem człowieka. Teoretycy i artyści tworzący w tym nurcie starali się tworzyć w oparciu o wyobraźnię [..]
[..] W swoich pracach realiści magiczni opisują określone pojęcie rzeczywistości, stąd kultura, historia czy geografia mają dla nich tak wielką wagę. Nurt ten jest zjawiskiem na skalę światową - kontekst geograficzny, historyczny i kulturalny, w których rozwijał się, jest niezwykle zróżnicowany. Tę różnorodność starałam się zawrzeć również w swoich pracach pozostawiając otwarte konteksty.
Agata Braciszewska - II st. magister sztuki EAwZSP
Projekty okładek do książek - magiczny realizm - cykl 7 prac, wydruki cyfrowe, okładki książek.
„małe - duże gesty" - Projekt kampanii społecznej.
- cykl ośmiu prac, grafika cyfrowa, wydruki, format  ~ 100/70 cm
"małe - duże gesty" - kampania społeczna
Praca zatytułowana "Małe - duże gesty" to zbiór 8 plakatów społecznych w formacie 100x70cm.
Plakaty są efektem połączenia fotografii z typografią, przedstawiają gesty dłoni.
Gesty proste, małe, zwyczajne, niewymagające wiele, jednak w odniesieniu do codzienności nabierają inny wymiar. Prosty gest, dawanie siebie innym to obecność, zauważenie drugiego człowieka, otworzenie się na jego potrzeby. Dla niektórych to uczucie zwyczajne, że jest Ktoś w pobliżu, dla niejednego człowieka jest to poczucie bezcenne. Typografia, która pojawia się na każdym plakacie jest podkreśleniem i uzupełnieniem całości, jednak nie opowiada i nie dopowiada wszystkiego, dając jednocześnie pole do wyobraźni dla odbiorcy. Tematem przewodnim mojej pracy jest człowiek. Zatem czym jest człowiek?

Człowiek to istota żyjąca w grupie, która nie potrafi albo nie chce żyć bez drugiego człowieka, gdyż szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. Lubimy otaczać się ludźmi gotowymi do pomocy, na których możemy polegać.
Jednak w dzisiejszej gonitwie za dobrem materialnym, bardzo trudno o bezinteresowną pomoc. Trudno znaleźć człowieka, który więcej daje niż bierze. Plakaty społeczne to forma wyrażenia i podkreślenia tego,
co ważne. Zatem warto zadać pytanie: co jest naprawdę ważne? Odpowiedź na to pytanie być może uzyskają Państwo, po obejrzeniu moich prac. Kampanie społeczne są swego rodzaju działaniem marketingowym, służącym wezwaniu do działania prospołecznego, wykorzystując narzędzia reklamowe. Niektóre kampanie służą nagłośnieniu działań organizacji społecznych, inne służą zbieraniu funduszy, a jeszcze inne mają na celu nakłonić ludzi do działań społecznych albo dbania o swoje bezpieczeństwo czy zdrowie. Tak, jak w kampanii reklamowej sprzedaje się produkt czy usługę, tak w kampanii społecznej produktem, który chcemy sprzedać, jest zmiana postaw społecznych, chcemy przekonać odbiorcę do zachowywania się w określony sposób i udowadnia się mu, że jest to ważne i społecznie użyteczne. Bardzo ważne jest, aby kampania społeczna nie generowała kolejnych problemów i nie pogłębiała stereotypów. Trzeba stworzyć przekaz mocny, który nie będzie odstraszał, warto też zostawić odbiorcy pole do wyobraźni.

Celem kampanii "małe-duże gesty" jest zwrócenie uwagi na istnienie i potrzeby drugiego człowieka, na wartości niematerialne, coś czego nie można kupić, co można ofiarować, nie oczekując niczego w zamian. Kampania porusza temat dawania siebie oraz otwierania się na potrzeby innych. Uważam, że kampania "małe-duże gesty" mogłaby być wykorzystana jako promocja działań wolontarystycznych, jako kampania społeczna Centrum Wolontariatu.

Back to Top