Gabriela Borkowska I st. licencjat Sztuki Wizualne
Ilustrowane legendy i historie zamków na Dolnym Śląsku/ ilustracje, książka.
Ilustrowane legendy i historie zamków na Dolnym Śląsku
Tematyka i pomysł do mojej pracy wywodzą się od żywego zainteresowania historią zabytków i historycznych miejsc od najmłodszych lat. Radość z odkrywania ich budziła we mnie wyobraźnie na temat tego, co działo się w murach tych wiekowych budowli. Zamki są najstarszymi zachowanymi budowlami na terenie Polski, a zadziwiająca różnorodność zamków i pałaców na obszarze Dolnego Śląska skrywa wiele bogatych historii o burzliwych i legendarnych dziejach. 
Motywacją do stworzenia takiego projektu była próba nowej interpretacji mniej znanych legend w odsłonie, gdzie ilustracja i tekst są sobie równoważne, w przeciwieństwie do wydań i antologii skupionych na roli tekstowej, oraz stronie wizualnej, jako dopełnienia lub dodatku. Inspiracjami, które ukierunkowały mój temat były dzieła autorstwa klasycznych już mistrzów ilustracji, takich jak Jan Marcin Szancer (Baśnie Andersena) oraz Zbigniew Rychlicki (Klechdy domowe), których prace utrwaliły się w popularnym wyobrażeniu znanych baśni i legend aż do dnia dzisiejszego. Twórczość Bohdana Butenko była pośrednim i subtelnym źródłem inspiracji do stworzenia minimalistycznego i prostego stylu postaci oraz obiektów w moim projekcie.
Podjęłam się odtworzenia Legendy o pannie, rybie i niedźwiedziu związanej z okolicą góry Ślęży i nieistniejącego już zamku ślężańskiego. Wyjątkowość tej legendy widzę w cienkiej, niedosłownej granicy między postaciami historycznymi, a fantastyczną stroną zachowań i charakteru postaci niedźwiedzia. Dodatkowym ciekawym aspektem jest próba odtworzenia wyobraźnią miejsca po którym czas zostawił tylko nieliczne ślady.
Drugą opowieścią zaprezentowaną w książce jest Podanie o gołębiach z 1335 roku, które powiązane jest z wątkiem zamku Wleń (Lenno) istniejącego do dziś. W tej historii baśniowe archetypy łączą się z realistycznym aspektem natury i życia dawnych czasów. 
Niepozorny, niemalże dziecięcy styl chciałam zderzyć dla kontrastu z dramatycznymi, krwawymi lub na swój sposób ponurymi wątkami tekstów. Obie te historie łączy również motyw zwierzęcy, który przewija się na kartach książki i nadaje im wspólny charakter. Styl posługiwania się akwarelową plamą i nieregularną linią zastosowałam dla nadania kompozycjom lekkości. Jednolita kolorystyka ma na celu skupić odbiorcę na kluczowych detalach przewijających się w tekstach (takich jak koszyki, gołębie), zamiast rozbudowanych planów i drugorzędnych, uzupełniających szczegółów.
Prezentacja pracy zawiera 4 egzemplarze książki w formacie B5, oraz osobną ekspozycję ośmiu ilustracji z książki, które w moim wyobrażeniu najdobitniej oddają nastrój tekstów. Symbole i drobne elementy ukazywane w tekście zostały przedstawione także w formie siedmiu naklejek.
Gabriela Borkowska
Back to Top