Pracownia Plakatu i Ilustracji, PWW, Projektowania Graficznego
III r. Sztuki Wizualne, II/III r. Grafika/PWW, I r. Sztuki Wizualne/PWW st. mgr
Identyfikacja jest częścią zakresu tematycznego projektowania graficznego oraz pracowni wolnego wyboru. W ramach pracowni realizujemy projekty znaków firmowych lub towarowych, projekty piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako elementy identyfikacji wizualnej oraz komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej i reklamowej (opakowania). To również trudny i wymagający skupienia obszar grafiki projektowej, który poznają studenci.
Prezentowane prace: II r. Grafika/PWW, Joanna Jagiełło, Patrycja Pustelny, Lidia Graczyk, Daria Kulik, Maksim Barshevich, Urszula Sarnowska, Izabela Plopa, Wren Płuciennik, III r. Grafika: Adrianna Darzynkiewicz, Damian Biliński, Martyna Zawadka, I r. Sztuki Wizualne II st. mgr: Marika Glinka, Dominika Komarnicka, Katarzyna Sikora, Zuzanna Paszkowska, Andrzej Rymaniak.
Joanna Jagiełło, identyfikacja dla Music Taste /II r. Grafika
Joanna Jagiełło, identyfikacja dla Music Taste /II r. Grafika
Adrianna Darzynkiewicz, identyfikacja dla Zegarmistrz /III r. Grafika
Adrianna Darzynkiewicz, identyfikacja dla Zegarmistrz /III r. Grafika
Marika Glinka, identyfikacja dla Home Wood /I r. SW mgr
Marika Glinka, identyfikacja dla Home Wood /I r. SW mgr
Marika Glinka, identyfikacja dla siebie /I r. SW mgr
Marika Glinka, identyfikacja dla siebie /I r. SW mgr
Dominika Komarnicka, identyfikacja dla Tea Pot /I r. SW mgr
Dominika Komarnicka, identyfikacja dla Tea Pot /I r. SW mgr
Katarzyna Sikora, identyfikacja dla Tea Pot /I r. SW mgr
Katarzyna Sikora, identyfikacja dla Tea Pot /I r. SW mgr
Katarzyna Sikora, identyfikacja dla Tea Pot, opakowania /I r. SW mgr
Katarzyna Sikora, identyfikacja dla Tea Pot, opakowania /I r. SW mgr
Patrycja Pustelny, identyfikacja dla Oscar /II r. Grafika
Patrycja Pustelny, identyfikacja dla Oscar /II r. Grafika
Zuzanna Paszkowska, identyfikacja dla Siemex /I r. SW mgr
Zuzanna Paszkowska, identyfikacja dla Siemex /I r. SW mgr
Lidia Graczyk, identyfikacja dla Tempo /II r. Grafika
Lidia Graczyk, identyfikacja dla Tempo /II r. Grafika
Daria Kulik, identyfikacja dla Mecenas.IT /II r. Grafika
Daria Kulik, identyfikacja dla Mecenas.IT /II r. Grafika
Maksim Barshevich, identyfikacja dla TikTak /II r. Grafika
Maksim Barshevich, identyfikacja dla TikTak /II r. Grafika
Urszula Sarnowska, identyfikacja dla Tea Pot /II r. Grafika
Urszula Sarnowska, identyfikacja dla Tea Pot /II r. Grafika
Izabela Plopa, identyfikacja dla Tea Pot /II r. Grafika
Izabela Plopa, identyfikacja dla Tea Pot /II r. Grafika
Damian Biliński, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Damian Biliński, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Martyna Zawadka, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Martyna Zawadka, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Martyna Zawadka, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Martyna Zawadka, identyfikacja dla siebie /III r. Grafika
Zuzanna Paszkowska, identyfikacja dla Tik Tak /I r. SW mgr
Zuzanna Paszkowska, identyfikacja dla Tik Tak /I r. SW mgr
Wren Płuciennik, identyfikacja dla Music Taste /II r. Grafika
Wren Płuciennik, identyfikacja dla Music Taste /II r. Grafika

Andrzej Rymaniak, animacja znaku dla Folwark Edwardowo /I r. SW mgr

Andrzej Rymaniak, animacja graficzna znaku dla "Rzuć Pan Okiem" /I r. SW mgr

Andrzej Rymaniak, animacja graficzna "The wind turbine wings" /I r. SW mgr

Back to Top