Katarzyna KuberaI st. licencjat Grafika
Co ten smok/g? - Ilustracje i książka.
Co ten smok/g?
    Pomysł na pracę dyplomową powstał w czasie gdy w wieczornych wiadomościach ponownie podjęty został problem smogu w Polsce. Dodatkowym bodźcem było coraz częstsze pojawianie się masek antysmogowych w sklepach, jako elementu mody. 
     Zainteresował mnie także fakt, że pomimo świadomości destrukcyjnego działania smogu na ludzki organizm, Polacy na co dzień w tak dużym stopniu bagatelizują wszelkie doniesienia o wrastającym poziomie toksycznych substancji w powietrzu. W związku z tym podjęłam próbę zgłębienia powyższego zagadnienia. Szukając informacji na temat szkodliwych mgieł odkryłam, że polski rząd w bardzo ograniczony sposób rozpowszechnia wiedzę na temat skali zagrożenia, zwłaszcza w miastach wielokrotnie przekraczających normy toksycznych substancji, wdychanych codziennie przez setki tysięcy Polaków. W tym momencie poczułam wewnętrzną chęć aby zrealizować projekt o tematyce antysmogowej mającą na celu rozpowszechnić podstawową wiedzę o ochronie środowiska a także życia ludzkiego w przyjemny a także dosadny sposób.
     W łatwo przyswajalnej formie chciałam przekazać ważna wiedzę na temat polepszania powietrza które wdychamy oraz skutkach ubocznych dalszego bagatelizowania zagrożenia. W tym celu zaczęłam rysować ilustracje w konsekwencji tworząc książkę-informator z serią ilustracji.
     Całość przedstawiona została w formie antyutopijnego opowiadania, w której rolę totalitarnej władzy pełni benzo(a)piren, PM2,5 i PM10. Historia przedstawia losy jednostki, urodzonej w czasach, gdy stan powietrza nie pozwalał na wdychanie go bez odpowiedniej osłony
w postaci maski lub uprzedniego oczyszczonego powietrza za pomocą odpowiedniej instalacji wentylacyjnej. Treść została podzielona na pięć rozdziałów będącymi odpowiednikami różnych etapów dojrzałości człowieka. Każdy z nich, został przedzielony kartą informacyjną na temat aktualnego dziś poziomu zanieczyszczenia powietrza lub sposobie jago polepszania, w celu nieustannego uświadamiania czytelnika o realności zagrożenia. Aby w trakcie poznawania życia fikcyjnej postaci w fikcyjnym skażonym środowisku rozumiał, że sytuacja ta w bardzo bliskiej przyszłości, może stać się faktem.
     Celem pracy jest wymuszenie na czytelniku, zadanie sobie pytania: „Czy chcemy aby przyszłość wyglądała w ten sposób, czy może wolimy zapobiec katastrofie”.
     Istotnym elementem książki jest także okładka, w postaci wykrojnika, dzięki któremu w razie potrzeby, w przyszłości, można było użyć go jako maski antysmogowej, aby mimo nie spełnienia swej pierwotnej funkcji ostrzegawczej, mogła dalej służyć ochronie ludzkiego zdrowia, a nawet życia.
Back to Top