Anna KufelI st. licencjat Grafika
Terrarum pacifico convictui dant - cykl nadruków na t-shirty.
terrarum pacifico convictui dant
     Część ubioru jakim jest t-shirt stanowi szczególny element w codziennej garderobie. Często wybieramy te, które odnoszą się do naszego gustu muzycznego, upodobań czy kwestii światopoglądowych wyrażając tym samym własną osobowość. W moim projekcie pozwoliłam sobie wykorzystać funkcję jaką pełni ta część ubioru na rzecz zwrócenia uwagi na problematykę roli zwierząt we współczesnym świecie a także kwestie częściowej redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Taka forma prezentacji ma czynić poruszaną problematykę dostępną dla przypadkowych, jednostkowych odbiorców jakimi są ludzie spotykani na co dzień. T-shirty zostały zaprojektowane po to by „zainteresować”, sprowokować do refleksji, ale także po to by wyrazić stanowisko noszącego je a także jednocześnie stanowić przykład możliwości ponownego wykorzystywania surowców. Całość oscyluje jednak wokół punktu jakim jest szacunek do otaczającego nas świata, czyli tytułowego pokojowego współistnienia -terrarum pacifico convictui dant. Język łaciński stanowi jedno ze „spoiw” sporej części języków, dlatego też tytuł został zapisany po łacinie celowo będąc jednocześnie symbolem pewnej „wspólnoty” samym w sobie. 
     Koszulki na których zostały wykonane nadruki zostały przeze mnie zabarwione naturalnymi, powszechnie dostępnymi barwnikami, takimi jak: liście kapusty czerwonej, buraki, liście szczawiu, jagody, niektóre gatunki grzybów oraz indygowiec czy henna. Same ubrania zostały zakupione z drugiej ręki w lokalnych second handach, podobnie jak materiały wykorzystane do haftu. Znajdujące się na nich ilustracje nanoszone metodą sitodruku i wzbogacone elementami ręcznego haftu mają odnosić się do idei szacunku do wszystkich istot żyjących a w zestawieniu z całością traktują także o poszanowaniu środowiska. Często w natłoku własnych problemów nie zwracamy uwagi na kwestie traktowania czy nawet dostrzegania odrębności istnień stworzeń żyjących obok nas, nie zwracamy także uwagi na konsekwencje dokonywanych przez nas wyborów. Ilustracje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby trafiały do przypadkowych odbiorców mijanych na ulicy. W tym celu sylwetki zwierzęce zostały zestawione tak aby poprzez sugestię wpłynąć na percepcję odbiorcy zwracając uwagę na istnienie oraz odprzedmiotowienie zwierząt, które również odczuwają smutek, radość, miłość, tęsknotę, zawierają przyjaźnie, odczuwają potrzebę zabawy a nawet opłakują zmarłych. Te znane czasami nawet od kilkuset lat fakty w XXI wieku wciąż wydają się być obce i nieistotne zarówno w skali globalnej jak i w większości przypadków jednostkowych. Poprzez proste sugestie dotyczące zachowań ze świata zwierząt oraz przedmiotów codziennego użytku czy gestów staram się przybliżyć tę rozległą tematykę w uproszczonej formie nawołującej do tytułowego pokojowego współistnienia, poszanowania odmienności. W ilustracjach podkreślone zostały doznania wspólne zarówno dla ludzi jak i zwierząt, zabieg ten był konieczny w celu zachowania prostoty przekazu związanej z obszerną tematyką.
Powstałe realizacje zamierzam przekazać fundacji działającej na rzecz ochrony praw zwierząt, aby dochód z ich ewentualnej sprzedaży wspomógł działania statutowe. Tym gestem pragnę uczynić powstanie mojego dyplomu a tym samym zużycie wszystkich niezbędnych do jego realizacji materiałów pożytecznymi.
Back to Top