Anna Marcinkowska I st. licencjat Grafika
NATURMINE - Projekt logo i serii  opakowań dla produktów zbożowych. 
NATURMINE - Projekt logo i serii  opakowań dla produktów zbożowych. 
     W ramach mojej pracy licencjackiej postanowiłam stworzyć opakowania produktów płatków i batonów musli oraz mleka. Pierwszym krokiem była analiza polskiego rynku produktów zbożowych. Analizowałam je pod kątem estetycznym a także do jakiej grupy docelowej są skierowane. Po wstępnej analizie zauważyłam, że większość produktów to produkty ,,fit”. Widząc przesycony rynek tą tematyką postanowiłam zaproponować coś odmiennego. 
     Kolejnym etapem był copywriting, czyli wymyślanie nazwy firmy. Punktem wyjścia było odniesienie do natury. Grupą docelową do której kierowałam swoją ofertę byli głównie inteligenci, żyjący w pędzie wśród nowych technologii, tęskniący za ciszą, naturą i sielską   wsią. Jednocześnie ceniący sobie nowoczesność i nowy design. W nazwie chciałam połączyć naturę, coś co jest głęboko nienaruszalne z nowoczesnością. W tym celu budowałam mapę skojarzeń do słowa natura, co pomogło mi w procesie tworzenia nazwy. Po całej burzy mózgu i zestawianiu wszelkich możliwych wariantów słownych powstała nazwa NATURMINE, co znaczy kopalnia natury. 
     Następnym krokiem było zaprojektowanie logotypu. Jest to bardzo ważny etap dla każdego grafika, ponieważ na logo opiera się cała marka i kampania reklamowa.  W tym celu posłużył mi moodboard, czyli zbiór obrazów, próbek kolorów, tekstów, materiałów oraz zdjęć. Był on zbiorem inspiracji a także odzwierciedleniem klimatu i emocji jakie ma wywoływać logo. Pomocą przy projektowaniu logo był research i analiza polskich a także zagranicznych marek produktów. Zainspirowały mnie loga które były bardzo proste i minimalistyczne, co zastosowałam również w swoim projekcie. Szkicując znak firmowy połączyłam dwa symbole: natury, czyli kłos zboża i kopalni, czyli wózek węgla. 
Przy projektowaniu opakowań i etykiet starałam się uniknąć pewnej powtarzalności, która występuje w tego typu produktach. Zarówno logo jak i same opakowania batonów, płatków musli i etykiet mleka są bardzo minimalistyczne. 
     Ważną częścią pracy projektanta jest nie tylko zaprojektowanie opakowań, ale forma w jakiej chce się je przedstawić klientowi. Głównym nośnikiem są reklamy telewizyjne. W swojej pracy postawiłam na serię plakatów zachęcających do kupna szczególnie w okresie wakacyjnym. Użyłam do nich wektorowych małych ilustracji, które wprowadziły letni klimat oraz nadały plakatom pewnego rodzaju swobody. 
     Mój dyplom artystyczny składa się z 10 plansz. Pierwsze 3 prezentują proces powstania logo, księgę znaku oraz identyfikację wizualną. Kolejne plansze to wakacyjna reklama płatków musli, plakat i bilbord dotyczący batonów, a także fotografie mleka.
Anna Marcinkowska
Back to Top