Pracownia Grafiki - Podstawy Grafiki Projektowej / mgr Joanna Fuczko
Prace powstały w ramach realizacji zagadnień tematycznych w ramach przedmiotów: Podstawy Grafiki Projektowej, Podstawy Obsługi Programów Graficznych w roku akademickim 2021/2022. 
Autorzy prezentowanych prac:
Kseniya Bayarovich, Anna Borovyk, Viyaleta Hapaniuk, Alicja Jędrasik, Krzysztof Klatta, Oliwia Korejwo, Anna Łukasik, Klaudia Nogaj, Aleksander Potapow-Werbicki, Oliwia Przybysz, Kinga Romańczuk, Anna Wojciechowska, Martyna Wojciechowska.
Kseniya Bayarovich, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Kseniya Bayarovich, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Anna Borovyk, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Anna Borovyk, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Anna Borovyk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Anna Borovyk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Viyaleta Hapaniuk, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Viyaleta Hapaniuk, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Viyaleta Hapaniuk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Viyaleta Hapaniuk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Krzysztof Klatta, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Krzysztof Klatta, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Anna Łukasik, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Anna Łukasik, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Anna Łukasik, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Anna Łukasik, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Klaudia Nogaj, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Klaudia Nogaj, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Klaudia Nogaj, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Klaudia Nogaj, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Słowo - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Kinga Romańczuk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Kinga Romańczuk, Znak - kompozycja /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Projekt ikon /I r. Grafika
Aleksander Potapow-Werbicki, Projekt ikon /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Projekt ikon /I r. Grafika
Alicja Jędrasik, Projekt ikon /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Projekt ikon /I r. Grafika
Oliwia Korejwo, Projekt ikon /I r. Grafika
Anna Łukasik, Projekt ikon /I r. Grafika
Anna Łukasik, Projekt ikon /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Projekt ikon /I r. Grafika
Oliwia Przybysz, Projekt ikon /I r. Grafika
Anna Wojciechowska, Projekt ikon /I r. Grafika
Anna Wojciechowska, Projekt ikon /I r. Grafika
Martyna Wojciechowska, Projekt ikon /I r. Grafika
Martyna Wojciechowska, Projekt ikon /I r. Grafika
Back to Top