Podstawy Projektowania Graficznego II r. Sztuki Wizualne​​​​​​​
W tym zestawie prezentujemy podstawy w zakresie projektowania graficznego. Poszukujemy związków pomiędzy znakiem, typografią, obrazem. Badamy, jak możemy wykorzystać gest, kształt, fakturę, skalę oraz kolor w kompozycjach. W typografii staramy dostrzegać jej formę i użyteczność oraz jak zrealizować właściwie kompozycję literniczą. Podejmujemy próby projektowania znaku, symbolu, piktogramu oraz testujemy metody ich świadomego użycia. Popełniamy błędy ;)... dużo błędów, bo wtedy budujemy świadomość, doświadczenie w tym co jeszcze możemy zrobić lepiej. Literę, znak traktujemy jako jeden z podstawowych elementów w  projektowaniu. Projektując plakat typograficzny szukamy właściwej ekspresji raz formy przekazu. Wykorzystujemy ilustrację, książkę, animację jako część kreacji projektowej.
Pracowali z nami: Aleksandra Adamczak , Kaźmierczak Oliwia, Agnieszka Piskorska​​​​​​​
Oliwia Kaźmierczak Monogram/Znak
Oliwia Kaźmierczak Monogram/Znak
Oliwia Kaźmierczak Monogram/Kompozycja
Oliwia Kaźmierczak Monogram/Kompozycja
Oliwia Kaźmierczak Słowo/Kompozycja
Oliwia Kaźmierczak Słowo/Kompozycja
Agnieszka Piskorska Monogram/Znak
Agnieszka Piskorska Monogram/Znak
Agnieszka Piskorska Kompozycja/Znak
Agnieszka Piskorska Kompozycja/Znak
Agnieszka Piskorska Słowo/Kompozycja
Agnieszka Piskorska Słowo/Kompozycja
Oliwia Kaźmierczak Plakat Typograficzny
Oliwia Kaźmierczak Plakat Typograficzny
Agnieszka Piskorska Plakat typograficzny
Agnieszka Piskorska Plakat typograficzny
Oliwia Kaźmierczak Wstęp do identyfikacji/Znak
Oliwia Kaźmierczak Wstęp do identyfikacji/Znak
Agnieszka Piskorska Wstęp do identyfikacji/Znak
Agnieszka Piskorska Wstęp do identyfikacji/Znak
Aleksandra Adamczak Plakat typograficzny o....
Aleksandra Adamczak Plakat typograficzny o....
Oliwia Kaźmierczak Plakat typograficzny o....
Oliwia Kaźmierczak Plakat typograficzny o....
Agnieszka Piskorska Plakat typograficzny o...
Agnieszka Piskorska Plakat typograficzny o...
Agnieszka Piskorska Plakat No more war
Agnieszka Piskorska Plakat No more war

Oliwia Kaźmierczak, ilustracje, papier, książka autorska II r SW licencjat

Back to Top