Podstawy Projektowania Graficznego II r. Sztuki Wizualne
W tegorocznym zestawie prezentujemy prace z podstaw w zakresie projektowania graficznego. Poszukujemy związków pomiędzy znakiem, typografią, obrazem. Badamy, jak możemy wykorzystać gest, kształt, fakturę, skalę oraz kolor w kompozycjach. W typografii staramy dostrzegać jej formę i użyteczność oraz jak zrealizować właściwie kompozycję literniczą. Podejmujemy próby projektowania znaku, symbolu, piktogramu oraz testujemy metody ich świadomego użycia. Popełniamy błędy ;)... i uczymy się na nich, ponieważ wtedy budujemy świadomość, doświadczenie w tym, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Literę, znak traktujemy jako jeden z podstawowych elementów w  projektowaniu. Projektując plakat typograficzny szukamy właściwej ekspresji raz formy przekazu. Wykorzystujemy ilustrację, książkę, animację jako część kreacji projektowej. to wszystko prezentujemy poniżej.
Pracowali z nami: Ewelina Baturyn , Patrycja Drężek, Marta Karkut, Julia Kleszcz, Marcelina Krupa, Katarzyna Krzysztofik​​​​​​​
Ewelina Baturyn, II r. SW, monogram
Ewelina Baturyn, II r. SW, monogram
Ewelina Baturyn, II r. SW, monogram kompozycja
Ewelina Baturyn, II r. SW, monogram kompozycja
Patrycja Drężek, II r. SW, monogram
Patrycja Drężek, II r. SW, monogram
Patrycja Drężek, II r. SW, monogram kompozycja
Patrycja Drężek, II r. SW, monogram kompozycja
Marta Karkut, II r. SW, monogram
Marta Karkut, II r. SW, monogram
Marta Karkut, II r. SW, monogram kompozycja
Marta Karkut, II r. SW, monogram kompozycja
Julia Kleszcz, II r. SW, monogram
Julia Kleszcz, II r. SW, monogram
Marta Karkut, II r. SW, monogram kompozycja
Marta Karkut, II r. SW, monogram kompozycja
Marcelina Krupa, II r. SW, monogram
Marcelina Krupa, II r. SW, monogram
Marcelina Krupa, II r. SW, monogram kompozycja
Marcelina Krupa, II r. SW, monogram kompozycja
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, monogram
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, monogram
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, monogram kompozycja
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, monogram kompozycja
Ewelina Baturyn, II r. SW, słowo 5 literowe
Ewelina Baturyn, II r. SW, słowo 5 literowe
Patrycja Drężek, II r. SW, słowo 5 literowe
Patrycja Drężek, II r. SW, słowo 5 literowe
Marta Karkut, II r. SW, słowo 5 literowe
Marta Karkut, II r. SW, słowo 5 literowe
Julia Kleszcz, II r. SW, słowo 5 literowe
Julia Kleszcz, II r. SW, słowo 5 literowe
Marcelina Krupa, II r. SW, słowo 5 literowe
Marcelina Krupa, II r. SW, słowo 5 literowe
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, słowo 5 literowe
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, słowo 5 literowe
Ewelina Baturyn, II r. SW, Plakat typograficzny
Ewelina Baturyn, II r. SW, Plakat typograficzny
Patrycja Drężek, II r. SW, Plakat typograficzny
Patrycja Drężek, II r. SW, Plakat typograficzny
Marta Karkut, II r. SW, Plakat typograficzny
Marta Karkut, II r. SW, Plakat typograficzny
Julia Kleszcz, II r. SW, Plakat typograficzny
Julia Kleszcz, II r. SW, Plakat typograficzny
Marcelina Krupa, II r. SW, Plakat typograficzny
Marcelina Krupa, II r. SW, Plakat typograficzny
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Plakat typograficzny
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Plakat typograficzny
Ewelina Baturyn, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Ewelina Baturyn, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Patrycja Drężek, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Patrycja Drężek, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Marcelina Krupa, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Marcelina Krupa, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Znak, wstęp do identyfikacji
Ewelina Baturyn, II r. SW, plakat typograficzny o...
Ewelina Baturyn, II r. SW, plakat typograficzny o...
Patrycja Drężek, II r. SW, plakat typograficzny o...
Patrycja Drężek, II r. SW, plakat typograficzny o...
Marcelina Krupa, II r. SW, plakat typograficzny o...
Marcelina Krupa, II r. SW, plakat typograficzny o...
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, plakat typograficzny o...
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, plakat typograficzny o...
Ewelina Baturyn, II r. SW, Mizofonia
Ewelina Baturyn, II r. SW, Mizofonia
Patrycja Drężek, II r. SW, Future is...
Patrycja Drężek, II r. SW, Future is...
Marcelina Krupa, II r. SW, Hand lettering poster
Marcelina Krupa, II r. SW, Hand lettering poster
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Future is...
Katarzyna Krzysztofik, II r. SW, Future is...

Katarzyna Krzysztofik, ilustracje, papier, książka autorska II r SW licencjat

Marcelina Krupa, ilustracje, papier, tkanina, książka autorska II r SW licencjat

Patrycja Drężek, ilustracje, tkanina, papier, książka autorska II r SW licencjat

Ewelina Baturyn, ilustracje, papier, komiks, II r SW licencjat

Back to Top