Podstawy Projektowania Graficznego II r. Sztuki Wizualne
W tegorocznym zestawie prezentujemy prace z podstaw w zakresie projektowania graficznego. Poszukujemy związków pomiędzy znakiem, typografią, obrazem. Badamy, jak możemy wykorzystać gest, kształt, fakturę, skalę oraz kolor w kompozycjach. W typografii staramy dostrzegać jej formę i użyteczność oraz jak zrealizować właściwie kompozycję literniczą. Podejmujemy próby projektowania znaku, symbolu, piktogramu oraz testujemy metody ich świadomego użycia. Popełniamy błędy ;)... i uczymy się na nich, ponieważ wtedy budujemy świadomość, doświadczenie w tym, co jeszcze możemy zrobić lepiej i ciekawiej. Literę, znak traktujemy jako jeden z podstawowych elementów w  projektowaniu. Projektując plakat typograficzny szukamy właściwej ekspresji raz formy przekazu. Wykorzystujemy ilustrację, plakat, książkę, animację jako część kreacji projektowej. to wszystko prezentujemy poniżej.
Pracowali z nami: Alachynska Sofiia/pww, Borończyk Natalia/pww, Dominiak Marta/pww, Kowaliczek Agnieszka, Krawczyk Laura, Linczewski Jakub, Nawrocka Ewelina, Radczyc Mateusz/pww, Staliarova Maryia/pww, Surowiec Julia/pww, Zehaczyk Gabriel
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
 Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
 Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
 Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Agnieszka Kowaliczek
Agnieszka Kowaliczek
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
 Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
 Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
 Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Mateusz Radczyc
Mateusz Radczyc
Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Gabriel Zehaczyk
Gabriel Zehaczyk
Natalia Borończyk
Natalia Borończyk
Laura Krawczyk
Laura Krawczyk
Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Maryia Staliarova
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Marta Dominiak
Marta Dominiak
Julia Surowiec
Julia Surowiec
Sofiia Alachynska
Sofiia Alachynska
Jakub Linczewski
Jakub Linczewski
Back to Top