Od lewej góra: Aleksandra Adamczak, Bartłomiej Kaczmarek, Oliwia Przybysz, Martyna Wojciechowska. Od lewej dół: Kinga Tamul, Aleksander Potapow-Werbicki, Wren Płuciennik, Klaudia Nogaj

Pracownia Projektowania Graficznego, Pracownia Plakatu i ilustracji, Pracownia Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych.
Podstawy Projektowania Graficznego II r. Sztuki Wizualne, Projektowanie Graficzne III r. Sztuki Wizualne, Projektowanie Graficzne/PWW I r. mgr Sztuki Wizualne, Projektowanie Graficzne II r. mgr Sztuki Wizualne, Grafika Projektowa/PWW II r. Grafika, Grafika Projektowa III r. Grafika
Tegoroczna wystawa końcoworoczna prezentowana jest przede wszystkim w przestrzeniach Pracowni 201 Instytutu Sztuk Wizualnych. To zdecydowanie bardziej "reprezentatywna" i przekrojowa część, w której pokazujemy wybrane wydruki i realizacje prac studentów. To uświadamia skalę oraz prezentuje docelowe prace powstałe w roku akademickim 2022/23, a także prezentuje dużą różnorodność postaw i kreacji w grafice projektowej. W ramach uzupełnienia pokazujemy cykle prac/projektów/animacji również tutaj w wersji on-line, które zostały zaprojektowane w czasie całorocznej pracy. Powyżej wymieniliśmy pracownie oraz kierunki w ramach których realizowane były zadania w zakresie grafiki projektowej. Naszą prezentację zaczynamy od podstaw grafiki projektowej w której studenci poszukują konstrukcji znaku, zapoznają się z zasadami typografii oraz umiejętnym jej  łączeniu z obrazem. Badaliśmy wspólnie, jak możemy korzystać z właściwych zasad kompozycji, koloru, poszukiwaliśmy właściwej formy. Namawialiśmy do prób, w których „mierzyliśmy się” ze szczególnymi ideami oraz łączeniem estetyki z właściwym przekazem komunikatu wizualnego. Tegoroczna wystawa pokazuje także różnorodne postawy w projektowaniu książki, pomysłu na plakat lub ilustrację. Te próby prezentujemy traktując je jako kolejny etap doświadczeń oraz popełniania błędów z sobą i uświadamiania ich sobie. Zadając pytanie czym jest typografia, książka, ilustracja, plakat, projektowanie identyfikacji, szukamy wspólnych rozwiązań oraz staramy się wspierać siebie w pracy. Dziękujemy wszystkim za ten rok intensywnych działań. Zapraszamy do wspólnego przeglądania kolejnych zakładek znajdujących się na głównej stronie Wystawy Końcoworocznej 2023 online
prowadzący Pracownię 201 dr Piotr Czech 
oraz Podstawy Grafiki Projektowej mgr Joanna Fuczko.
Pracowali z nami: II r. SW/PWW: Ewelina Baturyn, Patrycja Drężek, Marta Karkut, Julia Kleszcz, Marcelina Krupa, Katarzyna Krzysztofik, III r. SW: Aleksandra Adamczak, Agnieszka Piskorska, I r. mgr SW/PWW: Damian Biliński, Bartłomiej Kaczmarek, Angelika Kąpielska, Martyna Mazur, Damian Mejor, Viktoria Sepska, Aneta Tamul, Kinga Tamul, Katarzyna Wrzesińska, II r. mgr SW: Piotr Firlej, Marika Glinka, Dominika Komarnicka, Victoriia Marchuk, Zuzanna Paszkowska, Andrzej Rymaniak, Katarzyna Sikora, Katarzyna Żok, II r. Grafika/PWW: Kseniya Bayarovich, Anna Borovyk, Viyaleta Hapaniuk, Alicja Jędrasik, Oliwia Korejwo, Anna Łukasik, Klaudia Nogaj, Iga Perechuda, Aleksander Potapow-Werbicki, Oliwia Przybysz, Martyna Wojciechowska, III r. Grafika: Maksim Barshevich, Lidia Graczyk, Joanna Jagiełło, Daria Kulik, Izabela Plopa, Wren Płuciennik, Patrycja Pustelny.
Back to Top